ÉLET, ÜZLET ONLINE

Általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZFF)

Érvényes 2014.05.20-tól
.
A Hurrá Alkotunk, mely a http://hurra-alkotunk.hu címen érhető el, egy szoftver, ami az Interneten egy virtuális piacteret (továbbiakban: piactér) hoz létre.
2§.
A piactér tulajdonosa a Ginnovian Trade Kft. (továbbiakban: tulajdonos). A piacteret a Gesserit Kft. működteti (továbbiakban: üzemeltető).

2A. Piactér szereplői a felhasználók (továbbiakban: felhasználók). Felhasználó lehet vevő vagy eladó, vagy ezeket a tevékenységeket nem megvalósító egyéb látogató.
Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy vagy nem természetes személy (jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, állami szervezet, vagy ami a 10§.-ban meghatározott jogi környezet szerint szerződés alanya lehet.)

2B. Minden felhasználó a maga nevében jár el a piactér használatakor, a maga nevében, maga részére szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. Amennyiben a felhasználó nem magánszemély, úgy az a természetes személy, aki a nem természetes személy nevében használja a piacteret, kijelenti, hogy van jogosítványa az általa képviselt nem természetes személy nevében fellépni, kötelezettségeket vállalni, jogot szerezni, intézkedéseket tenni és magatartást mutatni.

2C. Az eladó kijelenti, hogy az általa kínált termékek minden szavatossági elvárásnak megfelelnek. Per és tehermentesek és nem áll fent rajtuk valamilyen harmadik személy joga, illetve, hogy az a 10§.-ba írott jogszabályi környezetnek megfelel, valamint nem ütközik a 7§.-ban foglaltakkal.
 
3§.
A 2§.-ban mutatott szereplők úgy rendelkeznek, hogy az ÁSZFF-ben foglaltakat a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el, ezeket alapul véve lépnek egymással üzleti kapcsolatba.

3A. A piactér használatakor a felhasználók az üzemeltetővel is szerződéses kapcsolatba kerülnek. A piactér és a felhasználók közötti viszony vonatkozásában a felek rögzítik, hogy felhasználók felé az üzemeltetőt illet minden jog és terhel minden kötelezettség. Az üzemeltető határozza meg a piactér működési szabályzatát, alakítja a szoftvert, ellenőrzi a feltételek betartását.

3B. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az ASZFF-et egyoldalúan módosítsa.
Minden közzétett ÁSZFF addig érvényes, amíg egy újabb a helyébe nem lép.
A felhasználó a piactérre való regisztrációkor, termékek feltöltésekor, vásárlás leadásakor és számos más esetben, mikor az üzemeletető szükségesnek látja elfogadtatni, el kell, hogy fogadja a hatályos ÁSZFF-et. Ezt a rendszer jelölő elemek segítségével könnyíti. Az ÁSZFF ilyen módon való elfogadtatása csupán egy segítség arra, hogy a felhasználó rendszeresen informálódhasson az ÁSZFF-ről.
A mindenkor hatályos ÁSZFF attól a pillanattól lesz kötelező érvényű a felhasználó számára, hogy azt az üzemeltető a piactér láblécében közzéteszi (megjelenítteti, linkken keresztül nyitható módon elérhetővé teszi).
A felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy az ÁSZFF tartalma megváltozott-e, illetve, hogy a módosított feltételek megfelelőek-e a számára. Amennyiben nem tartja megfelelőnek, eltávolítja a termékeit, ajánlatait a rendszerből.
A felhasználók biztonsága miatt kötelezi magát az üzemeltető, hogy arra az esetre, ha valamely szolgáltatása díjfizetőssé válna, a közzétételen túl félreérthetetlen módon és számos úton értesíti a már meglévő és ezáltal hátrányosabban érintett felhasználóit, hogy a feltételek megváltoztak, és fogadják el azokat, vagy távolítsák el az adataikat a piactérről.
A felhasználó az oldal használatával automatikusan elfogadja az ASZFF változásait.

3C. Felhasználók hozzájárulnak, hogy e-mail címükre az üzemeltető értesítéseket, tájékoztatásokat és egyéb üzleti célú hírleveleket küldjön.
4§.
Piactér célja, hogy a vásárlókat és az eladókat eljutassa egymáshoz.

4A. Piactér működése:
Eladók részéről: Beregisztrál, megadja az adatait. Feltölti a termékeit. Rendezi azokat a megfelelő kategóriákba, sorrendbe a webshopjában stb. Ezáltal ajánlatokat helyez el a webshopjában és a piactéren.
Vevők részéről: Regisztráció után vásárolhat a vásártérről, de egy adott shopban is.

4B. A piactéren való vásárlásra, szállításra, szokásokra, fizetésre a 10§.- ban megtalálható jogszabályi környezet vonatkozik. A feleknek azok szerint kell eljárniuk.

4C. A piactér a csere-bere funkcióján keresztül termékek és alapanyagok cseréjére is ad lehetőséget. E funkció használatakor is a 10§.- ban megtalálható jogszabályi környezet vonatkozik. A feleknek azok szerint kell eljárniuk.
5§.
Felelősség korlátozása

5A. A felhasználók elfogadják, hogy az üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felhasználók magatartásáért, így azt a felhasználók az üzemeltetőn nem kérik számon.

5B. A piactér állandó fejlesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy a piactér nem érhető el, vagy egyes szolgáltatásai nem üzemelnek. A felhasználók elfogadják, hogy ezek a normál ügymenet részei, így ezekből adódó kártérítési igénnyel nem élnek az üzemeltetővel szemben.

5C. Az üzemeltető nem vizsgálja, de vizsgálhatja a felhasználók ajánlataik és a piactér rendeltetés- és szerződés szerinti használatát.

5D. A piactér elsődleges célja, hogy közös célú felhasználók (eladók és vevők) tömegét gyűjtse egy értékesítési rendszerbe úgy, hogy a legtöbb felhasználó igényét a legmagasabb szinten szolgálja ki a komfortot, célszerűséget, biztonságot, hatékonyságot, jogszerűséget, stb. tekintve, így előfordulhat, hogy az üzemeltetőnek úgy kell beavatkoznia a piactér működésébe, hogy az valamely felhasználót vagy felhasználók egy csoportját hátrányosan érinti. Az üzemeltető a piactér üzemeltetésével kapcsolatos döntései nem vitathatóak, azokkal szemben a felhasználó nem él peres és egyéb jogorvoslati lehetőségekkel.

5E. Az üzemeltető nem vesz részt közvetítőként a felhasználók között, csupán a színteret és a kereteket biztosítja arra, hogy a felek szándékai találkozhassanak.
6§.
A felhasználók jelezhetik az üzemeltetőnek, ha egy felhasználó tisztességtelen, etikátlan, erkölcstelen vagy jogszabályba, törvénybe ütköző cselekedeteket folytat, esetleg az oldal tiltott (7§-ban meghatározott) magatartást tanúsít. Ezt az üzemeltető kivizsgálja és dönt arról, hogy az eseményt miként kezelje. A kezelésre az üzemeltető az általa legcélravezetőbb eszközök közül választhat. A teljesség igénye nélkül az eszköztár néhány eleme: magatartás helyben hagyása, felszólítás, felfüggesztés, törlés, fiók elkobzás, kizárás, feljelentés, kártérítési igény, stb.

7§.
Tiltott termékek, magatartások
7A.   Tiltott magatartás:
 • A termékfotón bármilyen felirat vagy jelzés elhelyezése
 • Az adásvétel vagy csere során a partnerekkel tiszteletlenül, erőszakosan, zaklatólag viselkedni.
 • SPAM- és reklámtevékenység
 • Személyes adatokat tartalmazó listák közzététele
 • Mások jogait, becsületét, jó hírnevét, jó ízlését sértő tartalmakat feltölteni
 • Obszcén, trágár, faji-, nemi- vallási- (stb.) alapon megkülönböztető, gyűlöletkeltő, megbélyegző, megfélemlítő tartalmat feltölteni
 • Pornográf és közerkölcsöt sértő tartalom
 • Jogsértő tartalom feltöltése

7B.   Tiltott termékek:
 • Dohányáru, alkohol, gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
 • veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
 • fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
 • termékek, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok megsértésére
 • emberi, vagy állati szervek, szövetek
 • hamisított termékek
 • termékek, amelyek bármilyen módon sértik egy harmadik fél jogait
 • lopott termékek
 • pornográf és közerkölcsöt sértő termékek
 • minden olyan termék, melyek forgalmazását, vagy online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.
8§.
Az Oldal üzemeltetőjének elvárásai a feltöltött termékekkel kapcsolatban
 • A termékfotó jó minőségű legyen, esztétikus, nem hivalkodó.
 • A termékfotó jogtiszta kép lehet.
 • A termékleírás pontosan írja le az adott termék jellemzőit, minőségét, anyagát, készítési technikáját, rendeltetését.
 • Legyen egyértelmű, hogy az ár hány darabra vonatkozik, a fotón szereplő mennyiség ezzel legyen összhangban.
 • Az Eladó a termékek mintájánál ügyeljen a szerzői jogokra, védett mintákat ne alkalmazzon.
 • A termékleírásban elérhetőséget, webcímet ne jelentessen meg.
 • A Eladó az ár meghatározásában törekedjen az ésszerűségre.

9§.
Szerzői jogi kérdések

9A. A hurra-alkotunk.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Tartalma, webes megoldásai, adatbázisa, grafikai elemei nem másolhatók. Ezek bármelyikének felhasználása az oldal üzemeltetőjének írásos engedélyéhez kötött.

9B. Felhasználók a termékeik feltöltésével hozzájárulnak, hogy termékleírásaikat, feltöltött fotóikat az üzemeltető elektronikus- és nyomtatott katalógusaiban, reklámkampányaiban, bármilyen marketing tevékenységében felhasználja.


10§.
Adatkezelés, titoktartás
Az üzemeltető bizalmasan kezel minden olyan információt, mely a felhasználóról a tudomására jut. A felhasználó adatait illetően az üzemeltető a 10§.-ban meghatározottak szerint jár el.
11§.
Az piactér szolgáltatásainak díjazása:
A piactér szolgáltatásai minden felhasználó számára díjtalan addig, ameddig az üzemeltető másként nem határoz. A változásról minden felet az üzemeltető megfelelő módon tájékoztat.
12§.
Jogszabályi környezet
Az ÁSZFF-re és az azon keresztül, annak segítségével köttetett üzletekre a hatályos magyar jog az irányadó. A felek kijelentik, hogy ismerik a vonatkozó jogszabályokat különösképpen az Internetes és katalógusvásárlásokra vonatkozó normákat.
13§.
A piactér használatakor egymással kapcsolatba kerülő felhasználók a közöttük létrejövő esetleges vitás jogviszony peres úton történő rendezésével kapcsolatban kijelentik, hogy mindkét fél perelhet és perelhető a saját lakcíme, székhelye, telephelye szerinti bíróságon.
A felhasználó és az üzemeltető vonatkozásában a felek elfogadják, hogy az üzemeltető a Budapesti Központi Kerületi bíróságon perelhető, és amennyiben az üzemeltető egy felhasználóval szemben perrel él, akkor azt szintén ott perli.
14§.
A piactér minden funkciójának használatakor és céljának értelmezésekor a felhasználóknak úgy kell eljárniuk, hogy az az ÁSZFF-nek, a piactér céljának és ezek szellemiségének megfeleljen, még akkor is, ha a funkció nincs nevesítve az ÁSZFF-ben, vagy a működése nincs abban kifejtve.

15§.
Az üzemeltető és a felhasználó együttesen kijelentik, hogy vitás kérdéseiket egymás között rendezik. Tartózkodnak attól a magatartástól, hogy a másik féllel kapcsolatos vitás ügyeiket harmadik féllel megosszák, különösképpen a közösségi oldalakon való nyilvánosságra hozataltól. Teszik ezt még abban az esetben is, ha a vitás kérdés rendezése számukra kedvezőtlenül alakul.

Az Oldal üzemeltetője jelenleg a

Gesserit Kft
1036 Budapest, Kiskorona u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-940658
Adószám: 22723242-2-41

Ászf 2014.05.20. -ig